พสกนิกรล้น-เข้ากราบบรมศพ เพื่อให้ทัน กำหนดปิด 30 ก.ย.นี้ เผยนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต

ไม่มีหมวดหมู่

พสกนิกรท่วมท้น เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อย่างล้นหลาม หลังสำนักพระราชวังออกประกาศให้ประชาชนเข้ากราบได้ในวันที่ 30 ก.ย. เป็นวันสุดท้าย ขณะที่ชาวสวนชุมพร เช่ารถมาพร้อมเพื่อน เผยตื้นตันใจ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ เผยนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต ขณะที่น.ศ.ราชภัฏกำแพงเพชร ออกจากบ้านตั้งแต่ตี 3 มาเฝ้ากราบ ประกาศทำหน้าที่ครูตามรอยพระยุคลบาท

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังอาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด, บริษัท เอื้ออมรสุข จำกัด กลุ่มจันทรโรจน์วานิช, บริษัท อีเลฟเว่น สตรีท (ประเทศไทย) จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอยเรศวัสดุก่อสร้าง ปวงข้าฯ ขอเทิดไว้เหนือเกล้า นางพุทธชาด รัตนบรรณกิจ และคณะ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มูลนิธิศรีแก้วอริยะ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ฯลฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวันมีพสกนิกรเดินทางมากราบสักการะจำนวนมากโดยหาง แถวที่เข้าคิวรอกราบพระบรมศพล้นออกนอกสนามหลวงไปตลอดเส้นถนนราชดำเนินใน ไปยังเส้นถนนสนามไชย หลังเมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมา สำนักพระราชวัง ประกาศเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในวันที่ 30 ก.ย. 2560 เป็นวันสุดท้ายเพื่อจัดเตรียมการพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบมาตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2559 เป็นต้นมา

โดยในวันนี้ สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 23.20 น. จากกำหนดเดิมเวลา 21.00 น. เนื่องจากยังมีประชาชนเข้าแถวรอกราบสักการะพระบรมศพในมณฑลพิธีสนามหลวงเป็นจำนวนมาก ว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 52,378 คน รวม 317 วัน มี 10,654,552 คน และมีประชาชนถวาย เงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 3,618,704.50 บาท รวม 317 วัน เป็นเงิน ทั้งสิ้น 790,646,708.76 บาท
นางอำนวย ชังสัจจา อายุ 45 ปี อาชีพชาวสวน พสกนิกรจาก อ.สวี จ.ชุมพร เช่ารถตู้เดินทางมาพร้อมญาติพี่น้องและเพื่อนกว่า 10 คน มาถึงสนามหลวงเวลา 07.00 น. ก่อนจะได้เข้ากราบพระบรมศพในเวลา 10.00 น. เปิดเผยด้วยความตื้นตันใจว่า พวกเราทุกคนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 มาตลอดชีวิต เท่าที่จำความได้ก็เห็นพระองค์ทรงงานตลอด ส่วนตัวประทับใจที่พระองค์ทรงช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทย ซึ่งตนได้น้อมนำมาใช้ในการทำสวนซึ่งปลูกปาล์มน้ำมัน สวนยาง และสับปะรด ทำให้มีกินมีใช้ รวมทั้งการใช้จ่ายอย่างไม่ฟุ่มเฟือย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

นางอัจฉราทั้งพร้อมน้ำตาด้วยว่า วันนี้ได้มาเห็นคนมาจำนวนมากรอคิวเพื่อเข้ากราบ ก็รู้สึกตื้นตันใจในความรักที่มีต่อพระองค์ท่าน แม้จะเป็นครั้งแรกที่ได้มากราบ แต่ตนก็รู้สึกตื้นตันอย่างบอกไม่ถูก เป็นความอบอุ่นในหัวใจ ขณะที่ขึ้นกราบสักการะพระองค์บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท บอกกับพระองค์ว่าขอให้คุ้มครองคนไทยให้อยู่ดีมีสุข หากมีโอกาสก็อยากมากราบพระองค์อีกสักครั้ง

น.ส.ศศิธร เขียวชัย น.ส.พัสวี ธีรพงษ์ อายุ 22 ปี และน.ส.อรวรรณ แพงแก้ว อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่เดินทางมาถึงตั้งแต่ 03.00 น. และเข้ากราบเวลา 08.00 น. กล่าวว่า ตั้งใจอยากจะมากราบพระบรมศพนานแล้ว แต่ไม่สามารถมาในวันธรรมดาได้ต้องหาโอกาสวันหยุดสุดสัปดาห์ ด้วยการเรียนและการเดินทางลำบากจากต่างจังหวัด แต่ด้วยความตั้งใจอย่างไรก็ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต แม้ตลอดชีวิตของตัวเอง เกิดมาก็ไม่เคยได้เห็นพระพักตร์จริงๆ ของพระองค์ท่าน ได้เห็นแค่จากสารคดีหรือในทีวี แต่ด้วยความรักที่มีต่อพระองค์จึงอยากมาตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพวกเรา ด้วยพวกเราเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานนาม ทรงจัดตั้งให้มีสถานศึกษาแก่เด็กในต่างจังหวัด ได้มีการศึกษา อีกทั้งยังพระราชทานพระราชลัญจกรเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย พวกเราก็เป็นเหมือนประชาชนของพระองค์ เป็นข้าของแผ่นดิน

น.ส.ศศิธรกล่าวด้วยว่า ตนได้น้อมนำ คำสอนเรื่องความพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน แม้เป็นนักศึกษาแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงค่าครองชีพแพง พวกเราจึงต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด ประกอบกับทำงานหารายได้เสริม ทั้งสอนพิเศษ ขายของ พนักงานเสิร์ฟ โดยใช้จ่ายอย่างประหยัด อดออม และทำเพื่อผู้อื่นซึ่งเราเรียนครู จำได้ขึ้นใจที่ท่านทรงมีรับสั่งกับครูชาวดอยว่า “เป็นครูใช่หรือไม่ ขอฝากเด็กๆ ด้วย” พวกเราก็จะทำหน้าที่ความเป็นครูให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ
cr.khaosod

ไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ไม่มีหมวดหมู่
Preserving Cleanliness As soon as Employing A Chocolate FountainPreserving Cleanliness As soon as Employing A Chocolate FountainA social collecting, wedding day reception, company occasion or small children’s celebration can be produced additional fascinating through applying a chocolate fountain. It is a food items catering characteristic that is ever more starting to be notable in just all models of get-togethers. Only which include sculpted ice and carved culmination, chocolate fountains are possibly attractive and realistic inside of cause. Compared with other patterns of “edible” decorations, chocolate fountains are dynamic due to the fact of the regularly flowing chocolate fluid. The machine can be positioned upon the banquet or buffet desk, designing some kind of aesthetic stability. This kind of fountains can provide as converging information the place site visitors can assemble and socialize. Straightforward basic safetyContinue to, this sort of fountains are long run media of spreading destructive microbes, viruses and other pathogens. The chocolate fondue alone might develop into an best breeding flooring for microorganism if not nicely supervised. An individual may well require toward be assigned in direction of safeguard the fountain and remind humans with regards to straightforward cleanliness. This is primarily required for young children’s functions, whereby youngsters can turn into unruly and could possibly topple or wipe out the fountain set up.Utilizing arms or palms in direction of scope some chocolate nba live mobile cheats tool against the fountain is anything at all that should really be carefully prevented. The palms are residence towards innumerable species of micro organism, which may perhaps conveniently be transferred in direction of the chocolate. It would furthermore acquire a mess upon the desk and might demolish clothes. The very hot chocolate liquid and the sizzling pot may much too lead to little scalding or eye harm. The set up may well unintentionally be tipped about, spilling the materials. Tiny youngsters are specially at likelihood. For that reason, there is need for supervision.Double-dipping must far too be averted for the exact same motive that working with palms or arms ought to be prevented in just scoping chocolate. A partly consumed meals is laced with saliva and mouth microorganisms. Double-dipping it will shift some of the germs into the chocolate.Outside get togetherServing food items out of doors this kind of as in just the circumstance of back garden wedding day reception may well be hazardous within text of cleanliness. There are quite a few likely toxins that can be blended into the food stuff. Due to the fact a chocolate fountain does not contain a address, it is brave frontier hack online vulnerable towards particulate contaminations. Such involve soil dirt, vehicle smoke, puppy furs, and pollen grains. While some particulates within the air are not automatically harmful or might lead to health conditions, some might final result toward allergic reactions.Absolutely sure stage of precaution need to be taken after employing chocolate fountains outside. For case in point, the banquet or buffet desk should really be secure by means of a foodstuff catering tent. Bugs this sort of as houseflies and ants are other foreseeable future troubles that can be captivated via the chocolate fountain. It would be productive towards issue some insect zappers and natural repellants within just the perimeters. Lights an aromatic candle might guidance toward repeal some bugs.CleanupCleansing a chocolate fountain once a bash or distinctive celebration is the endeavor of the meals caterer. Regrettably, if the unit is privately owned, it is the accountability of the social gathering host or property owner in the direction of fresh the machine. Cleansing it is rather very simple however it really should be designed guaranteed that no residue and dampness will dragon mania legends cheats be remaining. All the aspects should be dried toward steer clear of rusting. The progress of mildew spores and likely bacterial contamination will much too be avoided within just the course of action.Preserving Cleanliness As soon as Employing A Chocolate FountainA social collecting, wedding day reception, company occasion or small children’s celebration can be produced additional fascinating through applying a chocolate fountain. It is a food items catering characteristic that is ever more starting to be notable in just all models of get-togethers. Only which include sculpted ice and carved culmination, chocolate fountains are possibly attractive and realistic inside of cause. Compared with other patterns of “edible” decorations, chocolate fountains are dynamic due to the fact of the regularly flowing chocolate fluid. The machine can be positioned upon the banquet or buffet desk, designing some kind of aesthetic stability. This kind of fountains can provide as converging information the place site visitors can assemble and socialize. Straightforward basic safetyContinue to, this sort of fountains are long run media of spreading destructive microbes, viruses and other pathogens. The chocolate fondue alone might develop into an best breeding flooring for microorganism if not nicely supervised. An individual may well require toward be assigned in direction of safeguard the fountain and remind humans with regards to straightforward cleanliness. This is primarily required for young children’s functions, whereby youngsters can turn into unruly and could possibly topple or wipe out the fountain set up.Utilizing arms or palms in direction of scope some chocolate nba live mobile cheats tool against the fountain is anything at all that should really be carefully prevented. The palms are residence towards innumerable species of micro organism, which may perhaps conveniently be transferred in direction of the chocolate. It would furthermore acquire a mess upon the desk and might demolish clothes. The very hot chocolate liquid and the sizzling pot may much too lead to little scalding or eye harm. The set up may well unintentionally be tipped about, spilling the materials. Tiny youngsters are specially at likelihood. For that reason, there is need for supervision.Double-dipping must far too be averted for the exact same motive that working with palms or arms ought to be prevented in just scoping chocolate. A partly consumed meals is laced with saliva and mouth microorganisms. Double-dipping it will shift some of the germs into the chocolate.Outside get togetherServing food items out of doors this kind of as in just the circumstance of back garden wedding day reception may well be hazardous within text of cleanliness. There are quite a few likely toxins that can be blended into the food stuff. Due to the fact a chocolate fountain does not contain a address, it is brave frontier hack online vulnerable towards particulate contaminations. Such involve soil dirt, vehicle smoke, puppy furs, and pollen grains. While some particulates within the air are not automatically harmful or might lead to health conditions, some might final result toward allergic reactions.Absolutely sure stage of precaution need to be taken after employing chocolate fountains outside. For case in point, the banquet or buffet desk should really be secure by means of a foodstuff catering tent. Bugs this sort of as houseflies and ants are other foreseeable future troubles that can be captivated via the chocolate fountain. It would be productive towards issue some insect zappers and natural repellants within just the perimeters. Lights an aromatic candle might guidance toward repeal some bugs.CleanupCleansing a chocolate fountain once a bash or distinctive celebration is the endeavor of the meals caterer. Regrettably, if the unit is privately owned, it is the accountability of the social gathering host or property owner in the direction of fresh the machine. Cleansing it is rather very simple however it really should be designed guaranteed that no residue and dampness will dragon mania legends cheats be remaining. All the aspects should be dried toward steer clear of rusting. The progress of mildew spores and likely bacterial contamination will much too be avoided within just the course of action.
ไม่มีหมวดหมู่
How in direction of Set up Window Blinds And Ground breaking Roller ShuttersHow in direction of Set up Window Blinds And Ground breaking Roller ShuttersWindow blinds offer privateness and support manage the quantity of gentle getting into the house.?There are numerous styles of window blinds offered nowadays; your self consist of a determination involving roller blinds, cell blinds, Roman Blinds and Venetian Blinds inside of alternate content together with vinyl, PVC, timber, aluminium , Intelligent-picket, etcetera.Apollo Blinds components custom made-intended, high quality blinds, awnings and Revolutionary Roller Shutters within Australia. They can custom made design and style your window blinds and far too get treatment of set up. Still if on your own are the do-it-on your own type of personal who would which include toward set up the blinds you, below are stage as a result of action recommendations.However ahead of your self start off, assemble the right after solutions:Your selection of blinds with all the equipmentTape EvaluatePointPencilDrill DeviceScrews (People will typically be bundled inside your window blind fastened), andA stage ladder.Action 1Choose upon how oneself need to have the blinds fixed, regardless of whether upon the within of the window body or upon the outdoors. This of training course, relies upon upon your specific decision.Move 2Evaluate the period growtopiahackonlinez and breadth of the window body towards make a decision upon the dimensions of the blind demanded. Your self ought to evaluate the period of the thoughts rail and as well make a decision how prolonged the blind should really be.Move 3Pay a visit to the retailer and come to a decision your window blinds. Yourself can request them toward slice the blinds in accordance towards sizing.?Apollo Blinds incorporates a extensive variety of window blinds accessible inside of choice colors and habits produced in opposition to distinct products of content material.Move 4In advance of by yourself start off setting up the window blinds, go through the guidelines closely toward realize the technique.Move 5With a pencil, mark the places upon both of those facets of the window exactly where the mind rail brackets ought to be equipped. Such brackets will maintain the thoughts rail of your window blind.Action 6Based best electric kettle guide upon the period of the mind rail, it will need to have assist brackets in direction of continue to keep it up. Mark the locations alongside the intellect rail the place the assistance brackets really should be anchored.Action 7Presently oneself should really drill holes at the places by yourself experienced marked former in direction of maintenance the mind rail and help brackets. Issue the brackets and drill holes for the screws.Stage 8Repair the brackets applying the screws. Your mind rail brackets really should be very well aligned hence that the blinds open up and finish effortlessly. For this cause, on your own should observe the alignment despite the fact that marking the spots with the guidance of a stage.Action 9When the anchoring intellect rail brackets are mounted, yourself can transfer forward and connect the blind in the direction of the intellect rail. On your own may require toward check out the recommendations for attaching the blinds.Action 10As the past stage inside putting in Inexpensive Roman Blinds, connect the tilt wand towards the window blind. http://www.hillclimbracinghacks.club/generator/ The tilt wand is the product that will support yourself strengthen and reduced your blinds.Still inside scenario on your own don抰 will need towards shift all through this difficulties, on your own can generally check out in the direction of locate out a lot more.How in direction of Set up Window Blinds And Ground breaking Roller ShuttersWindow blinds offer privateness and support manage the quantity of gentle getting into the house.?There are numerous styles of window blinds offered nowadays; your self consist of a determination involving roller blinds, cell blinds, Roman Blinds and Venetian Blinds inside of alternate content together with vinyl, PVC, timber, aluminium , Intelligent-picket, etcetera.Apollo Blinds components custom made-intended, high quality blinds, awnings and Revolutionary Roller Shutters within Australia. They can custom made design and style your window blinds and far too get treatment of set up. Still if on your own are the do-it-on your own type of personal who would which include toward set up the blinds you, below are stage as a result of action recommendations.However ahead of your self start off, assemble the right after solutions:Your selection of blinds with all the equipmentTape EvaluatePointPencilDrill DeviceScrews (People will typically be bundled inside your window blind fastened), andA stage ladder.Action 1Choose upon how oneself need to have the blinds fixed, regardless of whether upon the within of the window body or upon the outdoors. This of training course, relies upon upon your specific decision.Move 2Evaluate the period growtopiahackonlinez and breadth of the window body towards make a decision upon the dimensions of the blind demanded. Your self ought to evaluate the period of the thoughts rail and as well make a decision how prolonged the blind should really be.Move 3Pay a visit to the retailer and come to a decision your window blinds. Yourself can request them toward slice the blinds in accordance towards sizing.?Apollo Blinds incorporates a extensive variety of window blinds accessible inside of choice colors and habits produced in opposition to distinct products of content material.Move 4In advance of by yourself start off setting up the window blinds, go through the guidelines closely toward realize the technique.Move 5With a pencil, mark the places upon both of those facets of the window exactly where the mind rail brackets ought to be equipped. Such brackets will maintain the thoughts rail of your window blind.Action 6Based best electric kettle guide upon the period of the mind rail, it will need to have assist brackets in direction of continue to keep it up. Mark the locations alongside the intellect rail the place the assistance brackets really should be anchored.Action 7Presently oneself should really drill holes at the places by yourself experienced marked former in direction of maintenance the mind rail and help brackets. Issue the brackets and drill holes for the screws.Stage 8Repair the brackets applying the screws. Your mind rail brackets really should be very well aligned hence that the blinds open up and finish effortlessly. For this cause, on your own should observe the alignment despite the fact that marking the spots with the guidance of a stage.Action 9When the anchoring intellect rail brackets are mounted, yourself can transfer forward and connect the blind in the direction of the intellect rail. On your own may require toward check out the recommendations for attaching the blinds.Action 10As the past stage inside putting in Inexpensive Roman Blinds, connect the tilt wand towards the window blind. http://www.hillclimbracinghacks.club/generator/ The tilt wand is the product that will support yourself strengthen and reduced your blinds.Still inside scenario on your own don抰 will need towards shift all through this difficulties, on your own can generally check out in the direction of locate out a lot more.